top of page

Tablica Wyników

Chcemy motywować ludzi do rozwoju i stawiania sobie celów, aby aktywność fizyczna nie stawała się nudna. Dlatego będziemy organizować "sąsiedzkie konkurencje" w przysiadach, na ławce i martwym ciągu, aby dostarczyć dodatkowej motywacji do osiągania celów.

Daty każdej "sąsiedzkiej konkurencji" zostaną ogłoszone na naszych stronach na Instagramie i Facebooku.

Name
Squat
Bench
Deadlift
Total
Body Weight
Ratio
bottom of page